Általános kulturális pályázati kiírás a Hargita megyei kulturális programok, projektek és rendezvények támogatására

A pályázó hivatalos neve, adott esetben magyar nyelven is.

kulturális tevékenység – időben meg nem ismétlődő tevékenység eredményének bemutatása, mely nyomán egy esemény jellegű kulturális produktum jön létre;
kulturális projekt – olyan kulturális/művészeti területek specifikus tevékenységének vagy organikusan strukturált kulturális tevékenységek összesége, melyek egy meghatározott időn belül zajlanak le és melyek nem haladnak meg, általában, egy pénzügyi évet, melynek nyomán léátrejön egy kulturális produktum;
kulturális program – olyan adott tematika/koncepció alá rendelt kulturális projektek, illetve, esetenként, kulturális projektek és tevékenységek összesége, melyek létrehozása általában meghalad egy pénzügyi dőszakot, többéves jelleget öltve, melyek nyomán egy vagy több kulturális produktum jön létre. (a 2/2008 Kormányrendelet 1. cikkelyének 2. bekezdése alapján)

A bankszámla szám 24 karakterből áll.

Az alapító okirat céljaiból felsorolni a kulturális szakterületen végzett tevékenységeket. A pályázat nem elfogadható abban az esetben, ha az alapító okirátában nem szerepel kulturális
tevékenység.

Kérjük beírni a pályázat rövid címét román és magyar nyelven, ha van akronim, azt is.

Kérjük beírni a pályázati tevékenységek helyszínét – megnevezés, helység, utca és szám.

Kérjük beírni a pályázat futamidejét, pontosítva a pályázati evékenységek kezdési és befejezési időpontját. Abban az esetben, ha egy konkrét egynapos eseményre is sor kerül, akkor azt az időpontot is kérjük beírni.

Kérjük leírni röviden, román nyelven, a projekt céljait és a pályázati tevékenységeket, amelyek által megvalósítják ezeket a célokat.

Kérjük beírni a projekt tevékenységeinek megvalósítása által várható eredményeket. Pl: megvalósuló tevékenységek, bevont közösségek, résztvevő személyek és települések száma, stb.

A II.7-es ponthoz hasonlóan azoknak a kulturális programoknak az setében, amelyeknek lényeges hatása van a Hargita megyei turizmusra, ahogyan az megjelenik a Pályázati Útmutatóban: a térség kulturális turizmusát fejlesztő programok, projektek és tevékenységek támogatása.
Például: turisták száma, szálláséjszakák száma, stb.

Kérjük meghatározni számszerűen a teljesítménymutatókat: megvalósított események száma, bevont települések és személyek száma, szállás éjszakák száma, stb.

Kérjük beírni a pályázat fenntarthatóságára vonatkozó tevékenységeket a célközönség elvárásainak megfelelően.

Kérjük leírni az illető szakterületen eddig megvalósított projektjeit. Minden projektet részletezzen a fentiek szerint.

Kérjük beírni a Hargita Megye Tanácsától kért támogatást, valamint az önrész összegét, amely az egyesület kötelező 10%-os önrészéből és más forrásokból áll (pl. helyi tanács támogatása,
más intézményekhez, szervezetekhez benyújtott pályázatok, közbirtokosság támogatása, adományok, szponzor támogatások, belépőjegy eladásából származó bevételek, stb.). Hargita Megye Tanácsa a pályázat összértékének max 80%-át támogatja, min. 20% önrészt a kérelmező biztósít, amibúl 10 % a kérelmező kötelező önrésze.
Figyelem! a 20% önrészt a pályázat összértékére számolják és nem a megyei tanács támogatási összegére.
Példa:

Total Finanțare Consiliul Județean Contribuție proprie + alte
5000 4000 1000