Együttműködési program, olyan civil szervezetekkel, akik veszélyhelyzetben lévő gyermekek és fiatalok jogainak védelme és érvényesítése területén tevékenykednek Hargita megyében

1. Pályáztató intézmény: Hargita Megye Tanácsa a Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóságon keresztül
2. Pályázók: a törvényes rendelkezéseknek megfelelően létrehozott, nem profitorientált jogi személyek – egyesületek vagy alapítványok -, amelyek a veszélyhelyzetben lévő gyermekek és fiatalok jogainak védelme és érvényesítése területén tevékenykednek Hargita megye területén.
3. Vissza nem térítendő támogatást lehet igényelni a következő tevékenységekre:
– a nappali szolgáltatások/központok és a közösségi szintű tanácsadó szolgáltatások működésének és fejlesztésének a biztosítása;
a családi elhagyás megelőzését célzó tevékenységek, a szociális és anyagi, pszichológiai vagy egészségügyi problémák miatt a nappali központokat/szolgáltatásokat igénybe vevő, nehéz helyzetben lévő vagy fogyatékkal élő, a családjuktól való elszakadás veszélyének kitett gyermekek nappali gondozásának és napi 1-2-szeri étkeztetésének a biztosítása;
az iskolaelhagyás megelőzését célzó tevékenységek és oktató programok szervezése nappali szolgáltatásokban/központokban, szakemberek irányításával, a gyermekek életkorának, szükségleteinek, fejlődési képességének megfelelően (támogatás a házifeladatok elvégzésében, az iskolai készségek kialakításának és fejlesztésének a segítése, kreativitást fejlesztő tevékenységek stb.);
– újszülött gyermekek elhagyásának a megelőzését célzó tevékenységek, az anya-gyermek páros számára;
– a nappali központok szolgáltatásaiban részesülő és a gyermekvédelmi rendszerben lévő fogyatékos gyermekek habilitációja és rehabilitációja érdekében szervezett tevékenységek és programok;
– szabadidős és szocializációs tevékenységek és programok szervezése olyan nehéz helyzetben lévő és/vagy fogyatékkal élő gyermekek számára, akik nappali szolgáltatásban részesülnek, illetve olyan gyermekek/fiatalok számára, akik a gyermekvédelmi rendszerben élnek; táborok, kirándulások, tapasztalatcserék, tehetségversenyek, előadások, kiállítások stb. szervezése és az azokon való részvétel;
– a gyermekvédelmi rendszerben lévő gyermekek és fiatalok számára, illetve a gyermekvédelmi rendszerből kikerült, veszélyhelyzetben lévő fiatalok számára, az önálló életre való felkészítést célzó tevékenységek szervezése olyan területeken, mint az egyéni fejlődés, a társadalmi és szakmai beilleszkedés, munkahely keresése és megtartása;
– civil szervezetek támogatása, amelyek olyan családokat segítenek, ahol fogyatékkal vagy súlyos betegséggel küzdő gyermekek élnek.
4. A 2017-es évre jováhagyott keret: 300.000 lej.
5. A projektek maximális támogatása az összérték 90%-a lehet, 10%-ot a pályázó biztosít önrészként.
6. A program kivitelezési periódusa: a 2017-es év.
7. A pályázatok leadásának helye és határideje: A pályázatot a Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság titkárságán kell letenni: 530140 Csíkszereda, Szabadság tér, 5. szám, 302-es szoba, illetve elektronikus formában is kérjük elküldeni a következő e-mail címre: office@gyerekvedelemhr.ro
A pályázati javaslatok leadási határideje:
– I. kiírás: 2017. ­­­április 19 , 11.00 óra
8. A vissza nem térítendő támogatás igénylése:
A vissza nem térítendő támogatásra vonatkozó dokumentációt, amely tartalmazza az Útmutatót és a Pályázati űrlapot, a Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság székhelyén lehet igényelni, cím: Csíkszereda, Szabadság tér 5 szám, 302-es szoba, kapcsolattartó személy: Cibi Andrea, telefon 0266.314711/1651, illetve elektronikus formában az office@gyerekvedelemhr.ro e-mail címen vagy letölthető az intézmény weboldaláról: www.gyerekvedelemhr.ro