Falugondnoksági támogatási program

A támogató intézmény megnevezése: Hargita Megye Szociális és gyermekvédelmi igazgatósága, Csíkszereda, Szabadság tér 5 szám, tel: 0266-207770, fax: 0266-207754, ill. e-mail: office@dgaspchr.ro.
Pályázhatnak: Jogi személyiséggel rendelkező, Hargita megye területén falugondnoksági tevékenységet folytató alapítványok, egyesületek, szervezetek és egyházak.
Jogszabály: Az általános érdekeltségű nonprofit tevékenységekre közalapokból kiutalt vissza nem térítendő támogatásokról szóló 350/2005-ös törvény és a szociális szolgáltatásokról szóló 68/2003-as kormányrendelet.
Támogatott tevékenységek:
Falugondnoksági szolgáltatások biztosítása Hargita megye elszigetelt településein élő rászorult személyeknek, együttműködve a megye polgármesteri hivatalaival, a következő feltételek mellett:

  • A polgármesteri hivatal a falugondnok fizetését biztosítja,
  • A pályázó biztosítja a falugondnok által használt gépjárművet és mobil telefont,
  • A Megyei Tanács támogatja a falugondnok által használt gépjármű üzemanyag- és javítási költségeit, illetve a mobil telefon költségeit, falugondnoki feladatkör ellátásához szükséges továbbképzések, valamint pályázati önrészek biztosítását.

A 2017-es évre előirányzott keretösszeg: 50.000 lej
A program futamideje: a 2017-es év.
A pályázatok leadási módozata és határideje: 2017.04.19.
A pályázatok Hargita Megye Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóságán tevődnek le, Csíkszereda, Szabadság tér 5 szám, 302-es iroda, és elektronikus formában a mailto:office@dgaspchr.ro email címre.
A vissza nem térítendő támogatás igényelhető:
A Hargita megyei falugondnoksági programmal kapcsolatos dokumentációban leírtak értelmében kitöltött pályázati űrlap alapján, amely a www.dgaspchr.ro oldalon megtalálható, illetve Hargita Megye Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóságán székhelyéről lehet beszerezni, cím: Csíkszereda, Szabadság tér 5 szám, 310 iroda, kapcsolattartó személy Cibi Andrea, telefon 0266-207751, e-mail office@dgaspchr.ro.