Fogyatékkal élő személyek támogatási programja

A támogató intézmény megnevezése: Hargita Megye Szociális és gyermekvédelmi igazgatósága, Csíkszereda, Szabadság tér 5 szám, tel: 0266-207770, fax: 0266-207754, ill. e-mai: office@dgaspchr.ro.
Pályázhatnak: Jogi személyiséggel rendelkező, Hargita megye területén fogyatékkal élő személyek gondozására szakosodott szervezetek, egyesületek, alapítványok, valamint egyházak.
Jogszabály: Az általános érdekeltségű non-profit tevékenységekre közalapokból kiutalt vissza nem térítendő támogatásokról szóló 350/2005-ös törvény.
Támogatott tevékenységek:

  • fogyatékkal élő személyek, naponta, iskolába illetve munkahelyre szállításának támogatása, valamint a reabilitációs programokon való résztvételére
  • fogyatékkal élő személyek táboroztatása, programok, kiállítások szervezése
  • fogyatékos személyek különböző versenyeken való részvételének támogatása (helyi, országos, nemzetközi illetve olimpiai sport rendezvények, nevelő hatású versenyek, stb.),
  • az önrész támogatása a más intézményekhez benyújtott pályázatokhoz,
  • fogyatékos személyeket képviselő Hargita megyei egyesületek aktivitásának támogatása,
  • támogatott foglalkoztatással kapcsolatos aktivitások támogatása

A 2017-es évre előirányzott keretösszeg: 110.000 lej.
A program futamideje: a 2017-es év.
A pályázatok leadási módozata és határideje:
A pályázatok Hargita Megye Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóságán tevődnek le, Csíkszereda, Szabadság tér 5 szám, 310-as iroda, és elektronikus formában a office@dgaspchr.ro email címre. leadási határidő: 2017 április 19, 15.00 óra
A vissza nem térítendő támogatás igényelhető:
Hargita megyei fogyatékkal élő személyek tevékenységeit támogató éves programmal kapcsolatos dokumentációban leírtak értelmében kitöltött pályázati űrlap alapján, amely a www.dgaspchr.ro oldalon megtalálható, illetve Hargita Megye Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóságán székhelyéről lehet beszerezni, cím: Csíkszereda, Szabadság tér 5 szám, 302 iroda, kapcsolattartó személy Cibi Andrea, telefon 0266-207751, e-mail office@dgaspchr.ro.