Ifjúsági tevékenységeket támogató program

A pályázó hivatalos neve, adott esetben magyar nyelven is.

Az alapító okirat céljaiból felsorolni, hogy az illető szakterületen (ifjúság, turizmus, stb.) milyen tevékenységeket végez. A pályázat nem elfogadható abban az esetben, hogy az alapító
okirátában nem szerepel azon a szakterületen tevékenység, amilyen szakterületen leteszi a pályázatot.

3. A bankszámla szám 24 karakterből áll.

Kérjük beírni a pályázat rövid címét román és magyar nyelven, abban az esetben, ha van akronym azt is.

Kérjük beírni a pályázat futamidejét, pontosítva a pályázati tevékenységek kezdési és befejezési időpontját. Abban az esetben, ha egy konkrét egynapos eseményre is sor kerül, akkor azt az időpontot is kérjük beírni.

Kérjük beírni a pályázati tevékenységek helyszínét – megnevezés, helység, utca, szám.

Kérjük leírni röviden, román nyelven, a projekt céljait és a pályázati tevékenységeket, amelyek által megvalósítják ezeket a célokat.

Kérjük beírni a projekt tevékenységeinek megvalósítása által várható eredményeket. Pl: megvalósuló tevékenységek, bevont közösségek, résztvevő személyek és települések száma, stb.

Kérjük meghatározni számszerűen a teljesítménymutatókat: megvalósított események száma, bevont települések és személyek száma, szálláséjszakák száma, stb.

Kérjük beírni a pályázat fenntarthatóságára vonatkozó tevékenységeket a célközönség elvárásainak megfelelően.

Kérjük leírni az illető szakterületen eddig megvalósított projektjeit. Minden projektet részletezzen a fentiek szerint.

Sorolja fel milyen eszközökkel fogja népszerűsíteni a projektet

Kérjük beírni a Hargita Megye Tanácsától kért támogatást, valamint az önrész összegét, amely az egyesület kötelező 10%-os önrészéből és más forrásokból áll (pl. helyi tanács támogatása,
más intézményekhez, szervezetekhez benyújtott pályázatok, közbirtokosság támogatása, adományok, szponzor támogatások, belépőjegy előadásából származó bevételek, stb.).
Hargita Megye Tanácsa a pályázat összértékének max 80%-át támogatja, min. 20% önrészt a kérelmező biztosít, amiből 10 % a kérelmező kötelező önrésze.
Figyelem! a 20% önrészt a pályázat összértékére számolják és nem a megyei tanács támogatási összegére.
Példa:

Total Contribuție proprie + alte Surse de finanțare min. 20% Finanțare Consiliul Județean max. 80%
5000 1000 4000

A költségvetés táblázatban a jóváírható költségkategóriák szerepelnek. Más típusú költségek nem támogathatóak Hargita Megye Tanácsa részéről a program keretében. A nem jóváírható költségek, amelyek szükségesek a projekt megvalósítása érdekében a pályázó önrészéből és egyéb forrásokból finanszírozhatóak, a költségvetéstáblázat módosítható/kiegészíthető a szükséges költségkategóriákkal.