Acordarea de finanţare nerambursabilă asociaţiilor, fundaţiilor care furnizează servicii de îngrijire social-medicală la domiciliu prin Programul judeţean de îngrijire socio-medicală la domiciliu

1. Autoritatea Contractantă: Consiliul Judeţean Harghita prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, Miercurea Ciuc, Piaţa Libertăţii nr.5, Cod Fiscal 4245763, tel. 0266-207700, fax 0266-207716.
2. Solicitanţii pot fi: persoane juridice fără scop patrimonial – asociaţii ori fundaţii care desfăşoară activitate în domeniul asistenţei sociale – constituite conform legii, care îşi desfăşoară activitatea în raza administrativ-teritorială a judeţului Harghita.
3. Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă:
– Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi non profit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare,
– Ordonanţa Guvernului nr.68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare,
– Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale.
4. Se acordă finanţare nerambursabilă pentru:
servicii de bază: ajutor pentru igienă corporală, îmbrăcare şi dezbrăcare, igiena eliminărilor, hrănire şi hidratare, transfer şi mobilizare, deplasare în interior, comunicare;
servicii de suport: ajutor pentru prepararea hranei sau livrarea acesteia, efectuarea de cumpărături, activităţi de menaj, însoţirea în mijloacele de transport, facilitarea deplasării în exterior, companie, activităţi de administrare şi gestionare, activităţi de petrecere a timpului liber;
servicii de reabilitare şi adaptare a ambientului: mici amenajări, reparaţii şi altele asemenea;
servicii de îngrijiri medicale, ca activităţi complexe de diagnostic, tratament, îngrijiri şi alte asemenea recomandate şi realizate;
servicii de recuperare şi reabilitare, conexe domeniului medical şi social: kinetoterapie, fizioterapie, terapie ocupaţională, psihoterapie, psihopedagogie, logopedie, podologie şi altele asemenea;
servicii de consiliere şi asistenţă a familiei în situaţii de criză;
5. Suma aprobată pe anul 2017: 440.000 lei.
6. Durata programului: anul 2017.
7. Locul şi data limită de depunere a propunerilor de proiecte: 19.04.2017, ora 15,00
Solicitantul va depune propunerea de proiect la registratura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, din mun.Miercurea Ciuc, Piaţa Libertăţii nr. 5, camera 302, cod poştal 530140, respectiv şi sub formă electronică la adresa de e-mail : office@dgaspchr.ro sau office@gyerekvedelemhr.ro.
9. Solicitarea finanţării nerambursabile: Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile constând în Ghidul solicitantului şi Cererea de finanţare, se pot procura de la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, din Miercurea Ciuc, Piaţa Libertăţii nr. 5, camera 302, persoana de contact: Cibi Andrea, telefon 0266 314711, interior 1651 şi de pe adresa de e-mail office@dgaspchr.ro sau office@gyerekvedelemhr.ro.