Concursul de proiecte organizat în cadrul Programului anual de colaborare cu organizații neguvernamentale care desfășoară activități de protecție a persoanelor vârstnice

1. Autoritatea contractantă: Consiliul Judeţean Harghita prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, instituţie publică de interes judeţean, înfiinţată prin Hotărârea nr. 160/2004 a Consiliului Judeţean Harghita, în subordinea acestuia, cu sediul în Miercurea Ciuc, Piaţa Libertăţii nr.5, judeţul Harghita., cod poştal 530140., tel 0266.314711 , fax. 0266.207754.
2. Solicitanţii pot fi: persoane juridice fără scop patrimonial – asociaţii ori fundaţii care desfăşoară activităţi în domeniul pensionar şi vârstnici sau culte religioase – constituite conform legii, care îşi desfăşoară activitatea în raza administrativ-teritorială a judeţului Harghita, precum şi persoane fizice, cf. art. 3 alin. 1 din Legea 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice.
3. Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă:
Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi non-profit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare.
4. Se acordă finanţare nerambursabilă pentru activităţi, care vizează:
organizarea unor excursii destinate pensionarilor şi vârstnicilor din județul Harghita;
organizarea celebrării zilei vârstnicilor şi distribuirea pachetelor;
diverse activităţi destinate vârstnicilor din județul Harghita, derulate în parteneriat cu organizaţii şi instituţii din alte judeţe;
susţinerea contribuţiei proprii pentru proiecte depuse în acest domeniu la diferite organisme de finanţare.
organizarea unor activități de recuperare balneo fizio-terapeutică pentru grupuri mici de persoane vârstnice, pensionari cu venituri mici aflați în situații de risc;
5. Suma aprobată pe anul 2017: 50.000 lei.
6. Durata programului: anul 2017
7. Locul şi data limită de depunere a propunerilor de proiecte:
Solicitantul va depune propunerea de proiect la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, Miercurea Ciuc, cod poştal 530140, Piaţa Libertăţii nr. 5, Biroul 302 respectiv şi sub formă electronică pe adresa email office@dgaspchr.ro . Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte: 19.04.2017, ora 11.00.
8. Solicitarea finanţării nerambursabile: Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile constând în Ghidul solicitantului şi Cererea de finanţare, se pot procura de la sediul Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, Miercurea-Ciuc, Piaţa Libertăţii nr. 5, camera 302, persoana de contact: Cibi Andrea, telefon 207751, şi de pe site-ul office@dgaspchr.ro.