Pentru concursul de proiecte organizat în cadrul Programului special de finanțare nerambursabilă a porturilor populare și a costumelor tradiționale pe anul 2019 în județul Harghita

1. Autoritate Contractantă: Judeţul Harghita prin Consiliul Județean Harghita, Miercurea Ciuc, Piața Libertății nr. 5., Cod Fiscal 4245763, tel.: 0266-207700, fax: 0266-207716.

2. Solicitanții pot fi: persoane fizice sau persoane juridice de drept public sau privat, autorizate, respectiv înfiinţate sau recunoscute în condiţiile legii române, care depun o ofertă culturală.

3. Reglementări legale privind acordarea de finanțare nerambursabilă:

Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare    ale programelor şi proiectelor culturale, cu modificările și completările ulterioare;

4. Se acordă finanțare nerambursabilă pentru:

Proiecte privind confecţionarea/achiziţionarea de elemente de port popular și a costumelor și uniformelor tradiţionale depuse de persoanele fizice și juridice menționate ale căror scop este stimularea și promovarea vieții culturale din județul Harghita.

Beneficiarii finanțărilor în mod obligatoriu trebuie să prezinte porturile populare și a costumelor și uniformelor tradiţionale confecționate/achiziționate în cadrul unor evenimente culturale, organizate în perioada derulării proiectului.

Finanţările nerambursabile nu pot fi utilizate pentru activităţi generatoare de profit.

Finanţările nerambursabile acordate nu pot fi folosite pentru acoperirea unor debite ale beneficiarilor sau pentru cheltuieli salariale ale persoanelor juridice de drept public beneficiare şi trebuie efectuate în perioada de derulare a proiectului, cu respectarea scopului, în conformitate cu bugetul acestuia acceptat de finanţatorul Consiliul Judeţean Harghita.

5. Suma aprobată pentru Programul special de finanțare nerambursabilă a porturilor populare șia costumelor tradiționale pe anul 2019 în județul Harghita: 160.000 lei.

6. Durata programului: anul 2019.

7. Locul și data limită de depunere ale ofertelor culturale:

Solicitantul va depune propunerea de proiect la Registratura Consiliului Județean Harghita, data limită de depunere,  16 mai 2019, orele 10,00, sau la birourile teritoriale ale Consiliului Judeţean Harghita cu data limită de depunere 16 mai 2019, orele 12,00, după cum urmează:

 • Cristuru Secuiesc, Piața Libertății nr. 55;
 • Gheorgheni, Piața Libertății nr. 15;
 • Odorheiu Secuiesc, str. 1 decembrie 1918, nr. 9;
 • Toplița, B-dul Nicolae Balcescu, nr.14 (Sediul Primăriei), etaj II, camera 214.

Propunerile de proiecte se depun și on-line pe linkul: http://judetulharghita.ro:8090/?lang=ro, respectiv şi sub formă electronică la adresa de e-mail: endresalamon@hargitamegye.ro.

8. Solicitarea finanțării nerambursabile:

Documentația de solicitare a finanțării nerambursabile constând în Ghidul solicitantului și Formularul Ofertei Culturale, se pot procura de la sediul Consiliului Județean Harghita, Miercurea Ciuc, Piața Libertății nr. 5., biroul nr. 208/A, persoana de contact: Salamon Endre, tel: 0266-207700, interior 1308, email: endresalamon@hargitamegye.roși de pe site-ul www.judetulharghita.ro

Copie după bilanţul contabil pe anul precedent

În cazul în care un solicitant depune în cadrul programului mai mult de un proiect, documentul de mai sus trebuie anexat numai la un singur proiect, iar la celelalte proiecte se anexează o declarație în acest sens, menționând titlul proiectului la care s-a anexat documentul respectiv.

Copii după actul constitutiv, statutul şi actele adiţionale, după caz
În cazul în care un solicitant depune în cadrul programului mai mult de un proiect, documentul de mai sus trebuie anexat numai la un singur proiect, iar la celelalte proiecte se anexează o declarație în acest sens, menționând titlul proiectului la care s-a anexat documentul respectiv.
Copie după certificatul de înregistrare fiscală
În cazul în care un solicitant depune în cadrul programului mai mult de un proiect, documentul de mai sus trebuie anexat numai la un singur proiect, iar la celelalte proiecte se anexează o declarație în acest sens, menționând titlul proiectului la care s-a anexat documentul respectiv.
Certificat de atestare fiscală din care să rezulte că şi-a îndeplinit obligaţiile de plată exigibile a impozitelor şi taxelor către bugetul de stat, precum şi contribuţiile pentru asigurările sociale de stat, valabil la data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte

Certificatul de atestare fiscală trebuie solicitat de la Administrația Județeană a Finanțelor Publice Harghita.

În vederea eliberării certificatului de atestare fiscală trebuie completat un formular tip, trebuie semnat și ștampilat, și depus la sediul sau birourile teritoriale ale Administrației Județene a Finanțelor Publice Harghita.

În baza acestui formular se va elibera certificatul de atestare fiscală în termen de o zi de la data depunerii formularului.

Pentru eliberarea certificatelor de atestare fiscală nu trebuie plătit.

În cazul în care un solicitant depune în cadrul programului mai mult de un proiect, documentul de mai sus trebuie anexat numai la un singur proiect, iar la celelalte proiecte se anexează o declarație în acest sens, menționând titlul proiectului la care s-a anexat documentul respectiv.

Certificat de atestare fiscală din care să rezulte că şi-a îndeplinit obligaţiile de plată exigibile a impozitelor şi taxelor către bugetul local, valabil la data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte

Certificatul de atestare fiscală trebuie solicitat de la primăriile în a căror rază de competență teritorială se află sediul solicitantului.

În vederea eliberării certificatului de atestare fiscală trebuie completat un formular tip, trebuie semnat și ștampilat, și depus la caseria primăriei.

În baza acestui formular se va elibera certificatul de atestare fiscală în termen de o zi de la data depunerii formularului.

Pentru eliberarea certificatelor de atestare fiscală nu trebuie plătit. În caz de urgență, atestatul fiscal se eliberează și în ziua solicitării contra sumei de 20 de lei.

În cazul în care un solicitant depune în cadrul programului mai mult de un proiect, documentul de mai sus trebuie anexat numai la un singur proiect, iar la celelalte proiecte se anexează o declarație în acest sens, menționând titlul proiectului la care s-a anexat documentul respectiv.

Declaraţii pe propria răspundere

Modelele acestor declarații se regăsesc la sfârșitul Cererii de finanțare.

Greșeli frecvente

 • Un solicitant poate depune mai multe proiecte în cadrul aceluiași program, cu condiția ca acele proiecte să fie pentru activități diferite.
 • La proiect trebuie să anexați toate documentele solicitate din partea finanțatorului, conform Ghidului solicitantului.
 • Certificatele de atestare fiscală trebuie să fie valabile la data limită de depunere a proiectelor (19 aprilie 2017).
 • În cadrul fiecărui program sunt enumerate activitățile finanțate (cu excepția programelor culturale), doar aceste activitățile pot primi finanțare din partea Consiliul Județean Harghita. În cadrul programelor culturale sunt enumerate activitățile care vor avea prioritate la atribuirea finanțării. În cazul programelor culturale precizăm faptul că se pot depune proiecte pentru orice activitate culturală, nu numai pentru cele care au prioritate la atribuirea finanțării.
 • Nu se poate atribui finanțare nerambursabilă retroactiv pentru activități începute sau finalizate în momentul încheierii contractului de finanțare.
 • Finanţările nerambursabile nu pot fi utilizate pentru activităţi generatoare de profit.
 • Contribuția proprie de 20% se calculează la valoarea totală a proiectului, nu numai la valoarea de finanțare nerambursabilă solicitată de la Consiliul Județean Harghita.
 • Bugetul proiectului trebuie să fie bine fundamentat și detaliat. De ex. cazare pentru 20 de persoane, 5 nopți, cu 60 lei/noapte, suma finală 6.000 lei.
 • Trebuie să anexați oferte de preț doar în cazul proiectelor culturale.
 • În cazul proiectelor culturale trebuie să depuneți o singură ofertă de preț, nu este necesară anexarea mai multor oferte de preț. Însă este nevoie de ofertă de preț pentru fiecare categorie de cheltuieli.
 • Solicitantul este obligat să asigure o contribuție proprie de 10%, restul de 10% poate să asigure din alte surse de finanțare.
 • De la Consiliul Județean Harghita se poate solicita o finanțare nerambursabilă de maxim 80%, care trebuie calculat la valoarea totală a proiectului.
 • Categoriile de cheltuieli trebuie să fie în concordanță cu activitățile proiectului.

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
avatar
wpDiscuz