Programul anual de colaborare cu organizații neguvernamentale care desfășoară activități de protecție a persoanelor cu handicap

1. Autoritatea contractantă: Consiliul Judeţean Harghita prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, instituţie publică de interes judeţean, înfiinţată prin Hotărârea nr. 160/2004 a Consiliului Judeţean Harghita, în subordinea acestuia, cu sediul în Miercurea Ciuc, Piaţa Libertăţii nr.5, judeţul Harghita., cod poştal 530140., tel 0266.314711 , fax. 0266.207754.
2. Solicitanţii pot fi: persoane juridice fără scop patrimonial – organizaţii, asociaţii ori fundaţii, care desfășoară activități în domeniul social – constituite conform legii, care îşi desfăşoară activitatea pe raza administrativ-teritorială a judeţului Harghita, sau culte religioase recunoscute, acrediatate ca furnizori de servicii sociale, conform legii.
3. Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă:
Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi non profit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare.
4. Se acordă finanţare nerambursabilă pentru:
– sprijinirea asigurării transportului zilnic al persoanelor cu handicap la unitățile de învăţământ sau locul de muncă, respectiv la programele de recuperare și reabilitare;
– sprijinirea organizării programelor recreative, expozițiilor, taberelor cu caracter educativ care tratează problemele persoanelor cu dizabilităţi;
– sprijinirea participării persoanelor cu handicap la diferite competiţii (sportive – locale, naţionale, internaţionale şi olimpice – , educative, artistice, etc.);
– susţinerea contribuţiei proprii pentru proiecte depuse în acest domeniu la diferite organisme de finanţare;
– susținerea activității asociațiilor reprezentative județene a persoanelor cu handicap;
– sprijinirea activităților de angajare asistată

5. Suma aprobată pe anul 2017: 110.000 lei.
6. Durata programului: anul 2017
7. Locul și data limită de depunere a propunerilor de proiecte:
Solicitantul va depune propunerea de proiect la registratura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, din mun.Miercurea Ciuc, Piaţa Libertăţii nr. 5, camera 302, cod poştal 530140, respectiv şi sub formă electronică la adresa de e-mail office@dgaspchr.ro sau office@gyerekvedelemhr.ro
Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte: 19.04.2017 , ora 15.00
8. Solicitarea finanţării nerambursabile: Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile constând în Ghidul solicitantului şi Cererea de finanţare, se pot procura de la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, din Miercurea Ciuc, Piaţa Libertăţii nr. 5, camera 302, persoana de contact: Cibi Andrea, telefon 0266 314711, interior 1651 şi de pe adresa de e-mail office@dgaspchr.ro sau office@gyerekvedelemhr.ro