Programul anual de finanţare a activităţii asistenţă comunitară în localităţile izolate din judeţul Harghita

1. Autoritatea contractantă: Consiliul Judeţean Harghita prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, instituţie publică de interes judeţean, înfiinţată prin Hotărârea nr. 160/2004 a Consiliului Judeţean Harghita, în subordinea acestuia, cu sediul în Miercurea Ciuc, Piaţa Libertăţii nr.5, judeţul Harghita, cod poştal 530140, tel 0266.314711 , fax. 0266.207754.
2. Solicitanţii pot fi: persoane juridice fără scop patrimonial – asociaţii şi fundaţii cu profil de asistenţă comunitară sau culte religioase – constituite conform legii, care îşi desfăşoară activitatea în raza administrativ-teritorială a judeţului Harghita.
3. Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă:
Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi non profit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare şi Ordonanţa Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Se acordă finanţare nerambursabilă pentru activităţi, care vizează:
a. Asigurarea asistenţei comunitare în localităţile izolate ale judeţului Harghita în colaborare cu consiliile locale şi organizaţiile neguvernamentale, în vederea sprijinirii persoanelor nevoiaşe, în următoarele condiţii:
Consiliul local asigură salariul asistentului comunitar
Persoana juridică fără scop patrimonial asigură mijlocul de transport şi posibilitatea comunicării (telefon mobil)
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita asigură cheltuielile aferente mijlocului de transport (combustibil şi reparaţii minore) , cheltuielile telefonice,
b. Dezvoltarea profesională și sporirea competențelor asistenților comunitari, în vederea îndeplinirii sarcinilor în mod eficient și efectiv, respectiv îmbunătățirea calității serviciilor prestate;
c. Susţinerea contribuţiei proprii pentru proiecte depuse în acest domeniu la diferite organisme de finanţare.
5. Suma aprobată pe anul 2017: 50.000 lei.
6. Durata programului: anul 2017.
7. Locul şi data limită de depunere a propunerilor de proiecte:
Solicitantul va depune propunerea de proiect la registratura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, din mun.Miercurea Ciuc, Piaţa Libertăţii nr. 5, camera 302, cod poştal 530140, respectiv şi sub formă electronică la adresa de e-mail : office@dgaspchr.ro sau office@gyerekvedelemhr.ro .
Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte: 19.04.2017, ora 15.00.
8. Data de selecție și evaluare a proiectelor: 27.04.2017
9. Solicitarea finanţării nerambursabile: Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile constând în Ghidul solicitantului şi Cererea de finanţare, se pot procura de la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, din Miercurea Ciuc, Piaţa Libertăţii nr. 5, camera 302, persoana de contact: Cibi Andrea, telefon 0266 314711, interior 1651 şi de pe adresa de e-mail office@dgaspchr.ro sau office@gyerekvedelemhr.ro