Sporttevékenységeket támogató program a 2019-es évre

A pályázó hivatalos neve, adott esetben magyar nyelven is.

Kérjük felsorolni az alapító okiratból a sport területén végzett tevékenységeket.

A bankszámla szám 24 karakterből áll.

Kérjük beírni a pályázat rövid címét román és magyar nyelven, abban az esetben, ha van akronym azt is.

Kérjük beírni a pályázat futamidejét, pontosítva a pályázati tevékenységek kezdési és befejezési időpontját. Abban az esetben, ha egy konkrét egynapos eseményre is sor kerül, akkor azt az dőpontot is kérjük beírni.

Kérjük beírni a pályázati tevékenységek helyszínét – megnevezés, helység, utca, szám.

Kérjük leírni röviden, román nyelven, a projekt céljait és a pályázati tevékenységeket, amelyek által megvalósítják ezeket a célokat.

Kérjük beírni a projekt tevékenységeinek megvalósítása által várható redményeket. Pl: megvalósuló tevékenységek, bevont közösségek, résztvevő személyek és települések száma, stb.

Kérjük meghatározni számszerűen a teljesítménymutatókat: megvalósított események száma, bevont települések és személyek száma, stb.

Kérjük meghatározni a pályázat általános illetve konkrét célkitűzéseit.

Kérjük határozza meg számszerűen a teljesítménymutatókat: a projekt összköltsége, függetlenül, hogy ki finanszirozza (a), illetve Megyei Tanácstól az elszámolható tevékenységek költségeire igényelt támogatás (b).

Kérjük meghatározni a fizikai mutatókat: versenyek száma, résztvevők száma, bevont települések száma, stb.

Kérjük meghatározni számszerűen az eredménymutatókat: a lejátszott mérkőzések száma, a megnyert mérkőzések száma , az elért dobogós helyezések száma, stb.

Kérjük beírni a pályázat fenntarthatóságára vonatkozó tevékenységeket a célközönség elvárásainak megfelelően.

Kérjük leírni az illető szakterületen eddig megvalósított projektjeit. Minden projektet részletezzen a fentiek szerint.

Sorolja fel milyen eszközökkel fogja népszerűsíteni a projektet

Kérjük beírni a Hargita Megye Tanácsától kért támogatást, valamint az önrész összegét, amely az egyesület kötelező 10%-os önrészéből és más forrásokból áll (pl. helyi tanács támogatása, más intézményekhez, szervezetekhez benyújtott pályázatok, közbirtokosság támogatása, adományok, szponzor támogatások, belépőjegy előadásából származó bevételek, stb.). Hargita Megye Tanácsa a pályázat összértékének max 80%-át támogatja, min. 20% önrészt a kérelmező biztosít, amiből 10 % a kérelmező kötelező önrésze.
Figyelem! a 20% önrészt a pályázat összértékére számolják és nem a megyei tanács támogatási összegére.
Példa:

Total Contribuție proprie + alte surse de finanțare min. 20% Finanțare Consiliul Județean max. 80%
6250 1250 5000

A költségvetés táblázatban a jóváírható költségkategóriák szerepelnek. Más típusú költségek nem támogathatóak Hargita Megye Tanácsa részéről a program keretében. A nem jóváírható költségek, amelyek szükségesek a projekt megvalósítása érdekében a pályázó önrészéből és egyéb forrásokból finanszírozhatóak, a költségvetéstáblázat módosítható/kiegészíthető a szükséges költségkategóriákkal.